Renklerin Dansı; Holi Festivali

İnsanlık tarihi boyunca bahar, toprağın verimli hale gelmesi, yağışların başlaması, güneşin yansıması ve doğanın canlanması sebepleri ile çeşitli yollarla kutlanır.

Bilinen insanlık tarihi, baharın gelişini kutlamak için hayvan kurban etmekten insan kurban etmeye kadar, daha çok dini ritüellerle tanrıya bağışta bulunma felsefesi ile şekillenir. Çünkü artık karanlık, soğuk, verimsiz, doğanın -inanışlara göre- insanı cezalandırdığı, dönem sona ermekte ve "güneş" açmaktadır. Artık topraklar ya ekilecek ya da kıştan önce ekilen toprak yeşermeye ve hasat edilmeye başlayacaktır. Bolluk bereket zamanı baharla beraber gelmiştir.

En köklü kültürlerden biri olan Hint Kültürü'nde baharın gelişini "Holi Bayramı" ile kutlanır. Hindistan hali hazırda renkli kişiliğini yine renklerle birlikte baharın gelişini kutlayarak yansıtmıştır. Her yıl Mart ayının ilk dolunayında kutlanır.


Hint mitolojisinde iyinin kötüye karşı zaferini temsil eden "Holika" dan ismini alır. Kötülüklerin kralı Hiranyakaşipu, Hindu tanrısı Brahma tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilir. Bununla birlikte Hiranyakaşipu'da kibir ve kendini beğenmişlikten ötürü herkesin kendisine itaat etmesini ister. Ancak oğlu Prablah ona karşı gelir ve kral onu ne kadar öldürmeyi denese de başarısız olur. Bir gün Prablah'ı ablasının dizlerinde uyurken yakalar. Ateşlerde yakacaktır O'nu. Ancak unuttuğu bir durum vardır; kızının şalı yanmamaktadır. Abla iç güdüsüyle şalını Prablah'ın üstüne örter onu kurtarır fakat kendisi yanarak can verir. Olaydan sonra diğer tanrı Vishnu, kralı öldürür ve yerine Prablah'ı getirir. Abla "Holika" nın kül oluşu her yıl, ismini verdiği Holi Bayramı'nda canlandırılır. Holi'nin başlamasından önce insanlar yakılacak ateşler için odunlar toplar ve Holika'nın ruhunu temsil ettiği düşünülerek, bu küllerden kötülüklerden korunmak amaçlı evlerine götürürler.

Holi! Renklerin bayramı... Turistik açıdan da dünya çapında büyük ilgi gören bu bayramda renkler ön plandadır. İlk gün Holika anılır, ikinci gün renklerin dansı başlar. İnsanlar birbirlerine çeşitli renklerde toz boyalar, toprak boyalar fırlatırlar. Bu da tabii ki mitolojik bir inanışa dayanmaktadır. Hint tanrısı Lord Krishna koyu renkli bir tene sahip olduğundan arkadaşı Radha'yı renkli teninden ötürü kıskanır. Krishna'nın annesi Yashoda'nın yüreği burkulur tabii yavrusunu üzgün görünce. O da Krishna'nın tenini Radha'nınki gibi rengarenk boyar. Hint kültüründe "haset" anlayışının çok doğal ve sık görülmesinin sebeplerinden biri de bu olabilir.


Son olarak gelelim rengarenk festivaldeki renklerin anlamlarına;

Kırmızı: Masumiyet

Yeşil: Canlılık, enerji

Mavi: Sakinlik

Sarı: Dindarlık


Holi, daha çok bahsettiğimiz renkleri ve hareketliliğiyle ön planda olmuştur. Baharın gelişi renklerle birlikte kutlanırken eğlenceli bir şekilde bahar selamlanmaya devam ediyor. Hint mitolojisine selamlar!

İlgili Yazılar

Hepsini Gör