Bir Bütün, Bir Canlı Organizma Olarak Dünya: Gaia Hipotezi

Dünya, evren, canlılar, madde, her şey… Evreni oluşturan her şey yıllar boyu ve hala insanlığın en büyük merak ve araştırma konularından biri. Muhteşem düzen, altın oran, ekosistem dengesi ve yaşam döngüsü. Doğum, yaşam ve ölüm… İşte Gaia hipotezi de bu noktada ortaya çıkıyor.

Gaia hipotezi, James Lovelock 1970’li yıllarda Mars’ta yaşamı sorgulamak için NASA önderliğinde yaptığı çalışmalarının sonucu olarak ortaya attığı bir hipotezdir. Lovelock, Gaia hipotezini “Dünya'nın biyosferini, atmosferini, okyanuslarını ve toprağını içine alan karmaşık bir varlık: bu gezegende yaşam için en uygun fiziksel ve kimyasal ortamı oluşturmaya yönelmiş bir geri besleme ya da sibernetik bir sistem oluşturan bütünü.” olarak tanımlamaktadır.

Lovelock bu hipotezine dair yaptığı çalışmalarıyla ilgili 1970’li yıllarda çeşitli makaleler yazmıştır. Daha sonra artan ilgi ve çalışmaların ilerlemesi neticesinde 1979 yılında "Gaia: Dünya'daki Yaşama Yeni Bir Bakış" isimli bir kitap yayınlamıştır. Lovelock, tarafından geliştirilen bu hipoteze göre dünya canlı bir organizmadır. Karalar, bu canlı organizmanın kemikleri; okyanuslar, denizler ve nehirler dolaşım sistemi; atmosfer solunum sistemi ve üzerinde yaşayan canlılar da sinir sistemidir. Bu organizmayı ortaya koyan Lovelock, yunan mitolojisinden esinlenerek yeryüzünü simgeleyen doğa an ve bütün tanrıların kendisinden türediğine inanılan ana tanrıça yani yeryüzü tanrısı Gaia’nın ismini vermiştir.

Gaia hipotezinin dayandığı savlar:


• Dünyanın küresel anlamda yüzey ısısı, Güneş tarafından sağlanan enerji arttığı halde sabit kalmıştır.

• Atmosferin bileşimi, değişken olması gerekirken sabit kalmıştır. • Okyanusların tuzluluk oranı sabittir.


Bugün bilim dünyası bazı kısımlarına hak verirken bazı kısımlarına hak vermemektedir. Adı üzerinde bir hipotez; araştırılabilir, geliştirilebilir ve değiştirilebilir, bir teori olur, kanıtlanırsa da kanun. Ama şu bir gerçek; Gaia hipotezi, insanoğlunun sınırsız hayal gücü, merak ve araştırmasının bir ürünüdür.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör